میزبان فا

آموزش تصویری قدم به قدم تنظیم کرون جاب در هاست سی پنل
آموزش کار با Cron Jobs  در Cpanel
1.    ورود به مدیریت Cpanel از طریق لینک زیر:
YourDomain.com:2082
در پانل Advanced بر روی گزینه Cron Jobs کلیک کنید.

تنظیم cron jobs در سی پنل

تنظیم cron jobs در سی پنل

در این مرحله وارد صفحه Cron Jobs خواهیم شد.
2.    قسمت Cron Email: در این قسمت می توانید یک آدرس ایمیل جهت دریافت اطلاعیه های کرون خود وارد کنید.
1.1.    Current Email: آدرس ایمیل فعلی که اطلاعیه های کرون به آن ارسال می گردند.

تنظیم cron jobs در سی پنل

تنظیم cron jobs در سی پنل

1.2.    Email: در این قسمت آدرس ایمیل جدید خود را وارد کنید.
1.3.    Update Email: با کلیک روی این دکمه آدرس ایمیل جدید به روزرسانی خواهد شد و اطلاعیه های کرون به این ایمیل ارسال می گردند.
3.    قسمت Add New Cron Job: در این قسمت شما می توانید یک کرون جاب جدید ایجاد کنید. بدین منظور تنظیمات را به صورت زیر اعمال کنید:
1.1.    Common Settings: در این بخش می توانید فاصله زمانی جهت اجرای دوره ای کرون مورد نظر را تعیین کنید. در این قسمت نیازی به تنظیم دقیقه، ساعت و روز نخواهید داشت. گزینه های موجود در این بخش به شرح ذیل می باشند:
•    Once Per Minute: هر یک دقیقه یک بار
•    Once Per Five Minute: هر 5 دقیقه یک بار
•    Twice Per Hour: دو بار در ساعت
•    Once Per Hour: هرساعت یک بار
•    Twice Per Daye: دو بار در روز
•    Once Per Day: هر روز یک بار
•    Once Per Week: هر هفته یک بار
•    On the 1st and 15st of the Month: روز 1 و 15 هر ماه
•    Once Per Month: هر ماه 1 بار
•    Once Per Year: هر سال 1 بار
تنظیمات این بخش به صورت پیشفرض می باشد و در صرتیکه نیاز دارید تمامی تنظیمات را به صورت دستی تعیین کنید از این گزینه صرف نظر کرده و به سراغ گزینه های بعدی بروید.
1.2.    Minute: در این قسمت می توانید تعداد دقیقه ای که بین هربار اجرای کرون میخواهید فاصله باشد را تعیین کنید. هم چنین می توانید هر دقیقه ی مورد نظر در هر ساعت را تعیین کنید. برای این کار گزینه مورد نظر را از لیست کشویی مقابل این فیلد انتخاب کنید.
1.3.    Hour: در این قسمت می توانید تعداد ساعتی که بین هربار اجرای کرون میخواهید باشد را تعیین کنید. هم چنین می توانید هر ساعت از روز را که میخواهید کرون اجرا شود را تعیین کنید.
1.4.    Day: در این قسمت می توانید تعداد روزی که بین هر بار اجرای کرون میخواهید باشد را تعیین کنید. هم چنین می توانید هر روز از ماه را که میخواهید کرون اجرا شود را تعیین کنید.
1.5.    Month: در این قسمت می توانید ماهی که بین هر بار اجرای کرون میخواهید باشد را تعیین کنید. هم چنین می توانید هر ماه از سال را که میخواهید کرون اجرا شود را تعیین کنید.
1.6.    Weekday: در این قسمت می توانید روز یا روزهای هفته، که میخواهید کرون اجرا شود را انتخاب کنید.
1.7.    Command: در این قسمت دستور مورد نظر خود را جهت اجرای سیستم تایپ کنید.
1.8.    Add New Cron Job: با کلیک روی این دکمه کرون جدید افزوده خواهد شد.

تنظیم cron jobs در سی پنل

تنظیم cron jobs در سی پنل

4.    قسمت Current Cron Jobs: در این بخش نیز شما می توانید کرون جاب هایی که ایجاد کرده اید را مشاهده کنید.
•    توجه داشته باشید که شما باید قبل از ایجاد یک کرون جاب دانش مناسبی درباره ی دستورات لینوکس داشته باشید.